Στηρίζουμε την καλλιτεχνική – μουσική διαμαρτυρία την Παρασκευή 26/1 11:00 στο Σύνταγμα που διοργανώνουν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία μαζί με την Ένωση Γονέων τους.

Ο αγώνας των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων είναι και δικός μας αγώνας! Δημόσια, αναβαθμισμένη και δωρεάν παιδεία για όλους! Παρασκευή 11.00 μουσική – καλλιτεχνική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα!

Εδώ και τρεις εβδομάδες χιλιάδες μαθητές είμαστε στους δρόμους, οργανώνουμε αποχές και καταλήψεις, φτιάχνουμε πανό, σχηματίζουμε συνθήματα με τις τσάντες μας και συνεχίζουμε. Μαζί όλοι οι μαθητές και οι συμμαθητές μας από τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία με τη μουσική και την τέχνη τους κάνουμε ξεκάθαρο στην κυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψουμε να κάνει νόμο την αδικία στα σχολεία μας! Έχουμε δίκιο και δεν θα κάνουμε πίσω!
Οι συμμαθητές μας από τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία βγαίνουν ξανά στον δρόμο με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν καλύτερα: με μουσική και καλλιτεχνική διαμαρτυρία! Όπως σε όλα τα σχολεία, έτσι και στα μουσικά και καλλιτεχνικά η υποχρηματοδότηση παραμένει με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε μαθήματα που αφορούν την τέχνη και τη μουσική. Δεν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για αυτά τα μαθήματα. Συνολικά οι κυβερνήσεις δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για την αναβάθμιση αυτών των σχολείων.
Στηρίζουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές στις πρωτοβουλίες και στον αγώνα γιατί ξέρουμε ότι η χρόνια υποβάθμιση των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των καλλιτεχνικών σπουδών έχει την ίδια αιτία με τη συνολική υποβάθμιση της Παιδεία μας: ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και του κράτους οι ανάγκες μας για το σχολείο, την καλλιτεχνική παιδεία υπολογίζεται ως κόστος!
Στηρίζουμε τα αιτήματα των συμμαθητών μας στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία που διεκδικούν:
• Να καλυφθούν όλα τα κενά των εκπαιδευτικών σε μαθήματα όλων των ειδικοτήτων
• Κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη διεξαγωγή μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων
• Δωρεάν παροχή του αναγκαίου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων
• πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών και υποχρεωτική πιστοποίηση
• Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους μαθητές χωρίς περιορισμούς
• Απόσυρση του ΠΔ85

Ενωμένοι όλοι οι μαθητές διεκδικούμε:

• ΟΧΙ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
• Κατάργηση της ΕΒΕ και της Τράπεζας Θεμάτων
• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία μας

Comments are closed.